Středa 10. srpen 2022
Svátek má Vavřinec

Most - Statutární město Most ve spolupráci se státním podnikem DIAMO zadalo v roce 2021 zpracování Urbanisticko–krajinářské studie jižní části jezera Most. V budoucnu by zde mohla vzniknout nová městská čtvrť. Jde o vizi budoucího rozvoje města pro další generace, v horozintu nižšího počtu desítek let. Veřejné projednání konceptu se uskuteční 28. června od 16 hodin ve velké zasedací síni mosteckého magistrátu.

Cílem územní studie je prověření a definování podmínek pro plošné a prostorové uspořádání rozvojových i stabilizovaných ploch v exponovaném území jižní části jezera Most s ohledem na rekreační charakter jeho břehové části, hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, krajinné hodnoty a v návaznosti na stávající zástavbu města.

Účelem územní studie je vytvoření ucelené koncepce pro rozvoj a využití jižního předpolí jezera Most se zpřesněním prostorových a funkčních regulativů, řešením technické a dopravní infrastruktury. V rámci širších vztahů bude také řešena návaznost na krajinný rámec jezera a přilehlé Střimické výsypky.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-usti.cz | Linelab.cz TOPlist