Krajská zdravotní potřetí uspořádala odbornou konferenci Ústecké chirurgické dny
Foto: Krajská zdravotní
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 14. – 15. září 2023 odbornou konferenci s názvem „III. Ústecké chirurgické dny“. Konference, jejímž odborným garantem byl primář pořádajícího oddělení MUDr. Martin Sauer, přilákala celkem 260 účastníků z celé České republiky.

„Chtěl bych poděkovat panu primáři Chirurgického oddělení v Ústí nad Labem MUDr. Martinu Sauerovi za jeho více než dvacetileté působení v čele oddělení a za jeho práci. Navíc v době covidu byla chirurgie jako zásadní obor omezena ve své aktivitě a jak víte, my jsme situaci mnohokrát řešili. Myslím si, že kooperace mezi jednotlivými chirurgy v nemocnicích Krajské zdravotní byla obdivuhodná. Společnost díky tomu, že získala prostředky od Ústeckého kraje a z evropských fondů, dnes staví nové operační sály ve třech lokalitách, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově, jejichž vybavení bude na vysoké úrovni, odpovídající posledním novinkám v oblasti přístrojové techniky a vybavení. Chirurgům budou sloužit od roku 2024 a doufám, že dlouho,“ uvedl při zahájení konference MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. (KZ), jehož lékařskou specializací je právě chirurgie.

Dvoudenní program setkání obsahoval 36 příspěvků. Přednášky v odborné části konference byly koncipovány do sedmi tematických bloků: Pankreas a játra, Herniologie, Robotika, operace rekta, Cévní chirurgie, Netradiční chirurgie, Mammologie, Proktologie a Naše zkušenosti aneb pojďme si říct, jak to děláme. Velmi přínosné přednášky, které zaujaly široké publikum, připravili odborníci z fakultních nemocnic v Praze a Plzni a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kromě pracovišť z nemocnic KZ prezentovali výsledky své práce v Ústí nad Labem i specialisté z nemocnic v Liberci, Pardubicích, Znojmě, ale také z kliniky ve Weidenu ve Spolkové republice Německo. Příspěvky se věnovaly aktuálním poznatkům ve zmíněných oblastech na nejvyšší odborné úrovni.

„V úvodu III. Ústeckých chirurgických dnů zazněla vzpomínka na výborného chirurga a člověka prof. MUDr. Vladislava Třešku, DrSc., z Plzně, který nás opustil letos v únoru. Poznatky z experimentální medicíny o virtuální realitě při operacích přiblížil přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM prof. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS. Poslední trendy v oblasti robotické chirurgie a léčba komplikací při těchto výkonech byly tématem příspěvku doc. MUDr. Radka Pohnána, Ph.D., přednosty Chirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a kolegů z ústeckého chirurgického oddělení a gastroenterologického oddělení. Přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., ve svém sdělení otevřel nový pohled a diskuzi o roli cévní chirurgie v oblasti onkochirurgie. Prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D., primář Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce prezentoval soubor jeho roboticky odoperovaných aortálních výdutí, který je největší v Evropě. Velmi se líbila interaktivní přednáška z Brna s možností online hlasování zaměřená na indikace a operace kýl. Od kolegů z chirurgického oddělení v mostecké nemocnici zazněly přednášky ukazující na denní rutinu a problémy každodenní chirurgie. A nemohu opomenout blok věnující se chirurgii prsu – mamologické chirurgii, který položil otázky k řešení operačních postupů. Zcela odlišný pohled na chirurgii, jak i v dnešní době může vypadat a fungovat, nám ukázala kolegyně z kliniky ve Weidenu, která byla členkou mise do Nigérie. Všichni svými vystoupeními přispěli k rozšíření pohledu na jednotlivé problematiky a všechna témata byla také živě diskutována v přednáškovém sále i kuloárech. Svým rozsahem a kvalitou řečníků konference jednoznačně překročila krajský formát,“ zhodnotil třetí ročník akce primář MUDr. Martin Sauer.

Chirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice poskytuje pacientům veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti. Mimo léčebně zdravotní péče je součástí práce oddělení také činnost pedagogická. Oddělení je rovněž výukovou základnou pro mediky šestého ročníku Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Plzni a současně je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro všeobecnou a cévní chirurgii, pro onkochirurgii II. stupně. Díky svým akreditacím je součásti Komplexního kardiovaskulárního centra, Úrazového centra, Cerebrovaskulárního centra. Současně slouží jako výukové centrum pro vyšší bakalářské studium a pro střední zdravotnickou školu.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru