Pátek 1. červenec 2022
Svátek má Jaroslava

ČR - Každým rokem při oslavách spojených při loučení se starým rokem a s příchodem roku nového používají lidé mimo jiné zábavnou pyrotechniku. Používání této pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, na která by se nemělo v žádném případě zapomínat.

Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Z těchto důvodů je vždy třeba postupovat dle návodu. "Při nákupu doporučujeme se vyhnout pochybným prodejcům, kteří mohou prodávat neschválené a závadné zboží a může být i neověřené. Taktéž se může jednat o pyrotechniku vyrobenou amatérskou formou, která je velmi nebezpečná," radí policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Nebezpečí úrazu může hrozit také na místech, kde se sejde větší počet osob, které přinesenou pyrotechniku a odpalují ji mezi sebou bez ohledu jeden na druhého. Z důvodu bezpečnosti by se těchto atrakcí s pyrotechnikou neměly účastnit děti. Na tato hromadná setkání se zábavnou pyrotechnikou by lidé neměli vodit ani své psy.

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky?

 1. zábavnou pyrotechniku nakupovat ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží zde splňuje všechny podmínky k prodeji, neboť vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit
 2. nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti
 3. výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, pokud je zboží přebalené, je lepší ho nekupovat
 4. při používání a manipulaci se vždy řídit návodem
 5. při manipulaci s pyrotechnikou nikdy nemířit na sebe ani další osoby
 6. s pyrotechnikou nemanipulovat pod vlivem návykových látek
 7. v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty
 8. kupované výrobky se nikdy nesnažit doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké
 9. pyrotechniku nesvěřovat nikdy do rukou dětem
 10. upozornit především děti, aby nesbíraly nevybuchlou pyrotechniku včetně petard
 11. připomenout dětem, že nemají s pyrotechnikou manipulovat a upozornit je na nebezpečí.

Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika tříd nebezpečnosti. Občané si při nákupu mohou vybrat určitý druh výrobku. Do I. třídy nebezpečnosti patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky a jiné. Do II. třídy nebezpečnosti patří různé rakety, petardy, světelné fontány, dýmovnice, gejzíry a další. Tato zábavná pyrotechnika II. třídy lze zakoupit pouze osobou starší 18 let. Pyrotechnické předměty vyšších tříd již volně prodejné nejsou a mohou být zakoupeny pouze občanem s platným průkazem odpalovače ohňostrojů.

"V posledních letech se zábavná pyrotechnika stala velmi populární a při oslavách ji používá stále více osob. Z těchto důvodů je třeba dodržovat určená pravidla a vždy podle nich manipulovat se zábavnou pyrotechnikou a dbát nejen na svoji bezpečnost, ale všech lidí ve svém okolí," připomíná Jana Šteinerová.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-usti.cz | Linelab.cz TOPlist