Pondělí 26. září 2022
Svátek má Andrea

ČR - Česká republika získala darem 2800 dávek vakcín proti opičím neštovicím. Ke konci července bylo převzato prvních 1400 dávek.

Nákup a distribuce vakcín v rámci Evropské unie byla zajištěna a koordinována Evropskou komisí, resp. Úřadem pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví Evropské unie (dále jen „HERA“). Úkolem úřadu je předcházet, odhalovat a rychle reagovat na situace ohrožující veřejné zdraví v Evropské unii.

V reakci na neobvyklý výskyt počtu případů opičích neštovic v Evropě bez vazby na endemické oblasti, byly v rámci evropského systému připravenosti a reakce na mimořádné události v oblasti ohrožení veřejného zdraví diskutovány možnosti profylaxe tohoto onemocnění. HERA zajistila 109 090 dávek vakcíny pro EU, a z tohoto množství ČR získala darem 2 800 dávek, a to jako jedna z prvních zemí EU. Prvních dovezených 1400 vakcín bude uskladněno v Ústavní lékárně Fakultní nemocnice Bulovka.

Vakcíny jsou primárně určeny pouze vybraným skupinám osob ve věku ≥ 18 let věku, a to epidemiologicky významným úzkým kontaktům s osobou s potvrzeným nebo suspektním případem opičích neštovic (postexpoziční). Dále je možné vakcinovat i vybraný zdravotnický personál, který vědomě pracuje s orthopoxviry nebo ošetřuje pacienty s potvrzením onemocněním. Vakcína není určena k plošnému očkování.

Aktuální epidemiologická situace v ČR

Případy z České republiky se v rámci národního systému surveillance hlásí přes elektronický Informační Systém Infekční Nemoci (ISIN). Ke dni 3. srpna 2022 bylo nahlášeno do ISIN celkem 26 případů onemocnění opičími neštovicemi. Podle analýzy anonymních údajů se zatím všechna onemocnění vyskytla u mužů, ve věku od 17 do 44 let, podle věkových skupin: 2 případy (15-19 letí), 1 případ (20-24 let), 10 případů (25-34 let), 13 případů (35-44 let).

Podle místa bydliště se jednalo o osoby z pěti krajů ČR, přičemž nejpostiženější je hlavní město Praha. Sedm případů bylo importovaných ze zahraničí (Belgie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Německo) u ostatních 19 případů došlo k nákaze v České republice. Šest osob bylo hospitalizováno. K přenosu nákazy došlo převážně při úzkém kontaktu v rámci sexuálních aktivit.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-usti.cz | Linelab.cz TOPlist