Krajská zdravotní otevřela první nemocniční kapli. Kde ji najdete?
Nemocniční kaple. Foto: KZ
Zajímavosti

Most - Krajská zdravotní (KZ), v úterý 2. května otevřela nemocniční kapli. Místo ticha v mostecké nemocnici je v rámci nemocnic největšího poskytovatele nemocniční péče první svého zaměření a bude sloužit nejen věřícím, ale všem, kdo budou duchovní povzbuzení potřebovat. Vyplynulo to ze slov těch, kdo na slavnostním otevření nemocniční kaple promluvili. Uskutečnilo se za účasti biskupa litoměřického, zástupců křesťanských církví, vedení KZ a vedení Nemocnice Most.

„O otevření nemocniční kaple v naší nemocnici jsme usilovali dva roky. Zajišťujeme křesťanskou duchovní službu, proto jsme byli přesvědčeni, že by mělo jít o kapli křesťanskou a měla by být přístupná i pro laiky. Jsme nemocnice, proto kdokoli je unavený, má problémy, zde může spočinout. Doufám, že tato krásná kaple bude dobře sloužit pacientům, návštěvníkům i našim zaměstnancům. Děkuji především hlavní sestře naší nemocnice Mgr. Šárce Gregušové za úsilí, které hledání místa pro kapli a její přípravě věnovala,“ uvedl Ing. Pavel Markalous, ředitel mostecké nemocnice.

„Jsem rád, že se v nemocnici v Mostě, druhé největší z těch, které společnost spravuje, podařilo takové místo otevřít. Duchovní služba nemocničních kaplanů se v průběhu let stala důležitou součástí ošetřovatelské péče v Krajské zdravotní. Musím poděkovat všem, kdo se na ní podílejí, a také všem, kdo se o zřízení kaple v mostecké nemocnici zasloužili. Vznik kaplí plánujeme i v dalších našich nemocnicích,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„V kněžské službě jsem padesát let, z toho patnáct let jako biskup, a právě zde si uvědomuji, že jsem nikdy nežehnal kapli v nemocnici. Je to pro mě premiéra a nesmírně si toho vážím. Nemocniční zařízení je místem, kde se viditelně projevuje to, že lidé mají držet při sobě. Když někdo onemocní nebo například dostane mrtvici, trpí i jeho rodina, okolí, celá společnost lidí. Proto jsou taková místa, jako nemocniční kaple, důležitá,“ zdůraznil Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Koordinátorem duchovní služby v KZ, která je přísně ekumenická, je Zbyšek Jonczy, spoluzakladatel Asociace nemocničních kaplanů ČR. „V nemocnicích společnosti máme dva kaplany na plný úvazek. Jednoho z nich právě zde v Mostě, kde svou přítomností duchovní dění oživuje, za což jsem velmi rád. Děkuji za to, že mostecká nemocnice je průkopníkem v Krajské zdravotní, když umožnila vzniknout prostoru ticha, kde se mohou i zaměstnanci nemocnice zastavit a ztišit při jejich nelehké a často stresující práci. Těším se na nová setkání, až budeme otevírat kaple další,“ řekl Zbyšek Jonczy.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru