Foto: Město Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - Radní schválili rozpočtové opatření několika odborů. Finance poputují například na nákup šesti chytrých telefonů pro strážníky MP včetně aplikace na kontrolu placeného parkování či na nákup pokladen na parkoviště Zanádraží.

Rozpočtová opatření se týkají odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, odboru dopravy a majetku, městské policie a odboru školství, kultury a sportu. Jde o převody finančních prostředků mezi jednotlivými odbory.

Částka 562 000 Kč poputuje do výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku a bude sloužit na akci Zanádraží – pokladní stanice. Finance budou sloužit na nákup dvou kusů nových pokladen do garáží Zanádraží. V současné stavu lze v pokladně platit pouze mincemi a bankovkami v nominální hodnotě sto a dvě stě korun, není zde možnost parkovné uhradit platební kartou, tak jak je zcela standardní na jiných pokladních stanicích.

Dalších 90 000 Kč bude určeno do výdajového rozpočtu Městské policie Ústí nad Labem na provozní výdaje. Finance budou sloužit k pořízení šesti nových chytrých mobilních telefonů včetně aplikace na zajištění zvýšení efektivity kontroly úhrady parkovného na zpoplatněných místních komunikacích na území města Ústí nad Labem. Telefony budou strážníci používat pro kontrolu vozidel na zpoplatněných parkovištích, vč. modrých zón. Kontrola pomocí chytrých telefonů probíhá tak, že strážník zadá do aplikace provozovatele virtuálních parkovacích lístků číslo parkoviště a vidí stav plateb všech zaparkovaných vozidel. Tímto způsobem se značně urychlí a zefektivní kontrola úhrady parkovného.

350 000 Kč bude sloužit odboru školství, kultury a sportu. Prostředky budou využity k zadání průzkumu školního klimatu na všech školách zřizovaných městem. Klima školy lze považovat za projev celého školního prostředí (kulturní, sociální, personální a ekologické oblasti) ve vnímání, prožívání a hodnocení žáků, učitelů, rodičů a dalších aktérů. Je nutné jej zjišťovat propojením informací od různých aktérů, jejichž hodnocení je výsledkem vnímání a prožívání školního prostředí v delším časovém období. Lze sledovat např.: jak jsou žáci, učitelé a rodiče spokojeni s fyzickým prostředím školy, organizačním uspořádáním, obsahem výuky, prací učitelů, chováním žáků, přístupem vedení školy atd. Projekt by se měl realizovat v první polovině prosince 2023 s tím, že průzkum bude využit jako podklad pro nastavení dalších potřeb a spolupráce s jednotlivými ZŠ.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru