Ilustrační foto
Ústí nad Labem

Ústecký kraj - Mírná většina obyvatel Ústeckého kraje si myslí, že těžba a zpracování lithia může být prospěšná. Ještě o devět procentních bodů vyšší podporu má projekt přímo od obyvatel okresu Teplice, kde má hlubinný důl a zpracovatelský závod vzniknout.

Na Teplicku podporuje budoucí lithium park 61 % respondentů. Hlavními argumenty jsou přitom pracovní příležitosti, peníze pro rozvoj regionu i kladný vliv na českou ekonomiku. Obavy naopak panují z dopadu na životní prostředí. Vyplývá to z průzkumu realizovaného výzkumnou agenturou IBRS pro ČEZ.

Podpora plánovaného projektu na výstavbu hlubinného dolu a zpracovatelského závodu v Ústeckém kraji roste podle průzkumu s informovaností i vzděláním. Projekt více podporují lidé, kteří informace o těžbě zaznamenali, v prospěšnost těžby zároveň věří více muži a vzdělanější část populace.

„Dvě třetiny respondentů zaznamenalo informace o potenciálu těžby lithia v okolí Cínovce. V okrese Teplice, kde se projekt připravuje a je tak budoucí těžbě a zpracování lithia nejblíže, je povědomí o těžbě vyšší, informace o potenciálu zaznamenalo 70 % respondentů. Také samotná podpora projektu je vyšší v teplickém okrese. Lidé tu pravděpodobně více vnímají, že právě pro ně by mohl být průmysl navázaný na lithium prospěšný. Obecně se dá říct, že lidé, kteří mají o projektu více informací, ho také více podporují,“ říká jednatel výzkumné agentury IBRS Miloš Rybáček.

Nejdůležitější je pro obyvatele ústeckého regionu při těžbě lithia zajištění bezpečnosti, což uvedlo 82 % respondentů. Pro 81 % respondentů je podstatná

kontrola předpisů a technologie těžby, ale i odbornost vedení a zaměstnanců společnosti a podpora rozvoje regionu.

„Jsme rádi, že lidé projekt v kraji spíše podporují. Chápeme ale i jejich obavy z dopadu na životní prostředí. Projekt bude před zahájením realizace procházet podrobnými schvalovacími procesy, které zaručí, že bude splňovat nejpřísnější ekologické požadavky. Jde například o posouzení vlivů na životní procesy EIA, které stanoví nutná opatření, která budou dopady minimalizovat. Stejně přísné jsou při posuzování projektu banky, které přichází v úvahu k financování projektu. Bez maximálního ohledu na životní prostředí a další parametry udržitelnosti nám financování neposkytnou. To zaručí, že produkce lithia bude probíhat maximálně ekologicky a ohleduplně k okolí,“ říká generální ředitel Geomet Martin Pohlodek.

Průzkum se zabýval také názory na kvalitu života v Ústeckém kraji. Kvalita života v Ústeckém kraji je hodnocena spíše průměrně, a to známkou 2,8 na školní škále 1 až 5. Nejnižší spokojenost je s bezpečností, pracovními příležitostmi a rozvojem regionu.

Téměř tři čtvrtiny respondentů si myslí, že kvalita školství může ovlivnit dostupnost a kvalitu pracovních příležitostí. Za účelem podpory a zkvalitnění školství v Ústeckém kraji uzavřely v září Skupina ČEZ a Geomet memorandum s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Cílem je dlouhodobá spolupráce při přípravě a realizaci projektů v Ústeckém kraji, ve kterém dojde v souvislosti s transformací uhelných regionů k největší proměně a útlumu činností v energetickém sektoru od těžby a zpracování uhlí až po výrobu elektřiny a tepla.

Respondenti by od zpracovatele lithia nejvíce ocenili podporu dostupnosti lékařské péče, což uvedlo 75 % respondentů, sociálních služeb a infrastruktury (70 %) a školství, což požaduje 68 % účastníků průzkumu.

Projekt produkce a zpracování lithia plánuje v České republice společnost Geomet, kterou většinově vlastní Skupina ČEZ. Za účelem dobré informovanosti a spolupráce se pravidelně konají pracovní skupiny zástupců společností ČEZ a Geomet, představitelů Ústeckého kraje, obcí a vlády. Na zatím posledním jednání této platformy předložil Geomet zástupcům obcí a kraje dokument k vyhodnocení výběru lokality pro zpracovatelský závod. Dokument poskytuje starostům a zastupitelům konkrétní informace, proč je průmyslová zóna Dukla u Újezdečku nejvhodnější a jedinou možnou variantou, kde závod na zpracování rudy z Cínovce vybudovat. Dokument zároveň vysvětluje, proč byly kvůli nevhodnosti vyřazeny další dvě desítky prověřovaných lokalit.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru