Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller (vpravo) a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích prof. MUDr. Daniel Pella, Ph.D., při podpisu memoranda o spolupráci. Zdroj: www.kr-ustecky.cz
Ústí nad Labem

Ústecký kraj - Ústecký kraj, Krajská zdravotní, a.s., a slovenská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJŠ) uzavřely memorandum o spolupráci. Zajistit má rozvoj mezinárodní dlouhodobé spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání budoucích lékařů a dalšího zdravotnického personálu a vědeckého výzkumu v oblasti medicíny, zejména v Ústeckém kraji.

„Cílem spolupráce je mimo jiné umožnit studentům medicíny a dalších zdravotnických oborů absolvovat praktickou výuku vysokoškolského studia na základě akreditace UPJŠ v nemocnicích Krajské zdravotní a navázat také spolupráci ve vědeckém výzkumu mezi Lékařskou fakultou UPJŠ a Krajskou zdravotní. To vzhledem k lokaci klinické výuky v kraji otevírá prostor pro získání nového kvalifikovaného zdravotnického personálu a jeho uplatnění v rámci celého Ústeckého kraje,“ uvedl k podpisu memoranda hejtman Jan Schiller.

Memorandum podpoří výchovu a vzdělávání budoucích lékařů a rozvoj vědeckého výzkumu v oblasti medicíny v České republice a na Slovensku. I díky této spolupráci dojde k navýšení počtu studentů medicíny, což napomůže k řešení kritického nedostatku lékařů nejen v Ústeckém kraji, ale v celé České republice. 

Signatáři se rozhodli, že nejlepší čeští a slovenští studenti budou studovat bezplatně, jelikož je u nich perspektiva setrvání v České republice, případně ve Slovenské republice, po studiu nejvyšší. Zásadně plánují změnit přístup ke studentům ze zahraničí, a to zatraktivněním výuky, prostor pro ubytování či rozšířením možností pro jejich sportovní a kulturní vyžití.

„Příprava tzv. simulačního centra v Ústeckém kraji a moderní zdravotnická zařízení na území Ústeckého kraje přispějí k silnější motivaci studentů setrvat v tomto regionu. Pochopitelně největší význam přikládáme realizaci samotné klinické a praktické výuky ve zdravotnických zařízeních Krajské zdravotní, a.s., a to hlavně v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Chtěli bychom touto cestou poděkovat každému, kdo přispěl k úspěšnému uzavření tohoto memoranda. Zároveň věříme, že i na podkladě této spolupráce vzniknou v budoucnosti další příležitosti, které podpoří mezinárodní spolupráci ve vědě a vzdělávání a ze kterých budou profitovat především absolventi a široká veřejnost,“ řekl Daniel Pella, rektor UPJŠ.

„Krajská zdravotní má jako největší poskytovatel nemocniční péče v České republice na poli vzdělávání mediků určitě co nabídnout. A prostřednictvím akreditovaných zdravotnických pracovišť se špičkovými odborníky v řadě medicínských oborů tak dlouhodobě činí. Těšíme se na spolupráci s našimi slovenskými kolegy,“ uvedl Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru