Takto může jednou vypadat osídlené okolí jezera Most. Urbanisté pracují na studii
Studie: Gogolák + Grasse
Zajímavosti

Most - Statutární město Most ve spolupráci se státním podnikem DIAMO zadalo v roce 2021 zpracování Urbanisticko–krajinářské studie jižní části jezera Most. V budoucnu by zde mohla vzniknout nová městská čtvrť. Jde o vizi budoucího rozvoje města pro další generace, v horozintu nižšího počtu desítek let. Veřejné projednání konceptu se uskuteční 28. června od 16 hodin ve velké zasedací síni mosteckého magistrátu.

Cílem územní studie je prověření a definování podmínek pro plošné a prostorové uspořádání rozvojových i stabilizovaných ploch v exponovaném území jižní části jezera Most s ohledem na rekreační charakter jeho břehové části, hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, krajinné hodnoty a v návaznosti na stávající zástavbu města.

Účelem územní studie je vytvoření ucelené koncepce pro rozvoj a využití jižního předpolí jezera Most se zpřesněním prostorových a funkčních regulativů, řešením technické a dopravní infrastruktury. V rámci širších vztahů bude také řešena návaznost na krajinný rámec jezera a přilehlé Střimické výsypky.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru