Městská policie v Ústí slaví třicet let od založení. Strážníci převzali pamětní medaile
Foto: MP Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - Dne 13.10.2022 v 12,00 hod., proběhlo slavnostní ocenění strážníků Městské policie Ústí nad Labem, k třicátému výročí založení městské policie. Po tzv. „sametové revoluci“ došlo k výraznému vzestupu kriminality a bezpečnostní situace byla velmi nepříznivá a jediný policejní sbor v tu dobu nebyl schopen čelit tomuto jevu, proto schválila Rada města Ústí nad Labem koncepci bezpečnostního útvaru, jehož posláním bylo zajišťovat bezpečnost občanů a dohlížet na pořádek ve městě.

Samotný vznik městské policie se datuje k vydání obecně závazné vyhlášky o zřízení útvaru Městské pořádkové služby, a to koncem roku 1991. V tu dobu bylo do řad tohoto orgánu přijato šedesát adeptů na práci strážníka. Po absolvování základního kursu a potřebných zkoušek k výkonu povolání strážníka, vyrazilo začátkem ledna do ulic všech šedesát strážníků, rozdělených do čtyř směn. Jako „ útočiště“ jim sloužil objekt v Důlcích, odkud dvoučlenné hlídky vyrážely do všech obvodů města.

1509mpulkz1

Foto: MP Ústí nad Labem

V posledním desetiletí složka městské policie prošla několika reorganizacemi, které souvisely se vznikem nových územních základen a počtem obsazení těchto útvarů. Každá taková změna byla reakcí na stav veřejného pořádku a bezpečnosti v jednotlivých částech města. Pravomoce strážníků ve vztahu k veřejnému pořádku a bezpečnosti, byly postupně zákonnými změnami navyšovány a v mnohém se dostaly na stejnou úroveň jako pravomoce, které má Policie ČR. Od roku 1996 městská policie postupně zřizuje kamerový systém, vybudovává operační středisko, modernizuje radiovou síť a sytém počítačového propojení mezi útvary MP. V rámci potřeb občanů vznikají i speciální útvary městské policie, mezi které patří kynologická služba, skupina operačního zákroku a skupina prevence kriminality a dopravní výchovy, kde se během školního roku vystřídá na šest tisíc dětí.

1509mpulkz3

Foto: MP Ústí nad Labem

Strážníci si v úterý toto jubileum připomněli a na památku převzali pamětní medaile od primátora města. Slavnostního aktu na magistrátu se účastnila téměř stovka strážníků a zaměstnanců městské policie, nechyběli ale ani hosté z řad Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru. Po slavnostním nástupu strážníků a úvodním projevu ředitele městské policie dostal slovo vrchní velitel městské policie primátor města Petr Nedvědický. Primátor ve svém projevu strážníkům poděkoval a vyzdvihl význam jejich povolání: „Práce, kterou děláte, je obtížná a často nevděčná. V nelehkých podmínkách často čelíte násilí a urážkám, vaše práce je znevažována lidmi, kteří sami nedokážou ve společnosti řádně obstát. Děkuji vám, že už jste to dávno nevzdali, ale dál usilujete o to, aby ve městě byl klid, pořádek a bezpečno,“ uvedl.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru