Hygienička zastrašuje? Policie odvede dítě na koronavirový test. Proti vůli rodičů
ilustrační foto: CC0
Ústí nad Labem

Karlovy Vary - Ředitelka karlovarské hygieny tvrdí, že může nechat malé dítě předvést policií na testování covidu-19. Proti vůli rodičů. Nabádala ředitele školy, aby toto sdělil matce zdravého chlapce, která jej měla v preventivní karanténě a odmítá ho pustit na vyšetření z nosohltanu. Zřejmě padne trestní oznámení.

Na základní škole Karlovy Vary 1. máje šlo v září několik tříd do karantény, protože se objevily případy žáků i učitelů nakažených koronavirem. Doma tak deset dní zůstal i syn Michaely Arabi. Jedenáctiletý chlapec je zdravý a matka předpokládala, že po uplynutí karantény jej pošle zpět do školy. K návratu do vyučování však škola vyžaduje negativní test na covid-19.

Ten ale Michaela schvaluje jen tehdy, pokud by byl proveden jinak než stěrem z nosohltanu dítěte. Ředitel školy Jiří Kopárek proto žádal hygienickou stanici, aby poradila, jak patovou situaci řešit. Odpověď hlavní karlovarské hygieničky Martiny Prokopové pak v přesném znění poslal matce s doporučením, aby nečekala, a raději předešla nepříjemnostem a pro jistotu řešila svou situaci minimálně telefonickou konzultací s krajskou hygienickou stanicí.

Mluvčí karlovarské hygieny Michaela Zajíčková uvedla, že hygienická stanice pouze řediteli podala žádost o poskytnutí „údajů ke jmenovanému žákovi tak, aby bylo možné zkontaktovat jeho rodiče a zajistit jeho přítomnost u testu v součinnosti s Policií ČR, pokud by nebylo možno se s rodiči dítěte dohodnout jinak“.

Jenže znění e-mailu, které má redakce k dispozici od matky i od ředitele školy, vypadá a působí jinak. Ředitelka hygienické stanice Martina Prokopová v něm řediteli doslova píše nikoli o kontakt na rodiče, ale o osobní údaje o nezletilém žákovi. Zároveň sděluje, že jej nechá předvést policisty. Nic o spolupráci s rodiči:

Prosím o poskytnutí údajů o tomto žákovi. Požádáme o součinnost Policii ČR, která jej k vyšetření předvede.

(…) Pokud žák nespadá do specifikovaných výjimek, je povinen roušku nosit. Pokud tak nebude činit, lze rovněž požádat o součinnost Policii ČR.

0110obrazek1

Žáka „neposlušné‘“ matky necháme předvést k testování Policií - tím má ředitel pohrozit matce 11tého chlapce, jak ukazuje e-mail, který ředitel poslal matce. Muže v uniformě prý na něj může hygiena poslat i za to, že nenosí roušku.

Proč policie mlčí? Velmi podivné…

Je logické, že matka se cítí velmi vystrašena a vnímá taková sdělení jako vyhrožování a jako zatlačení do kouta. Chce poslat chlapce do školy, pouze odmítá stěr vzorku z nosohltanu, jiné místo výtěru nebo jiná metoda testování je pro ni přijatelná. To se ale hygieně nelíbilo a z nějakého důvodu trvala výhradně na stěru z nosohltanu.

„Volali mi. Přemlouvali mě znova k testu. A další den znovu…Budou na nás tlačit, nebo nám dají pokutu, asi, “ říká matka, jejíž dítě je v karanténě kvůli nakaženému učiteli, který procházel třídou při výuce: „Tam zřejmě vysoké stropy a židle neplatí,“ podotýká žena s poukazem na nedávné výmluvy premiéra Babiše, který odmítal jít do karantény.

Ředitel školy se snaží být k hygienické stanici shovívavý: „Připadá mi, že zde jde trochu o nafukování jednoho expresivního vyjádření, které mělo znít, že budou k testu vyzváni policií, případně seznámeni s důsledky.“ Matce doporučil, aby si na hygienické stanici vyjasnila situaci: „Pokud by jí to zopakovali, pak byste mohli o vydírání mluvit.“

Na případu je alarmující zejména to, zda má ředitelka krajské hygienické stanice právo vyžadovat od školy osobní údaje o jedenáctiletém žákovi, a to za účelem předání policii. A zda je na místě domáhat se docházky na odběr u zdravého dítěte tím, že má být zákonnému zástupci takovým způsobem vyhrožováno: že si pro dítě přijde policie a proti jeho vůli jej odvede k vyšetření, k němuž rodič nedal souhlas. „I jedna paní z hygienické stanice po telefonu mi potvrdila, že v součinnosti s policií jsou,“ dodala Michaela Arabi.

Policejní mluvčí odmítla na otázky o pravomocích policie v otázce fyzického předvedení osob odpovědět z důvodu, „aby věc nevytrhla z kontextu“. Také dodala, že „na základě ochrany osobních údajů a vzhledem k věku dítěte Vám nemohu poskytnout žádné informace“, přitom je zcela jasné, že dítě pod 15 let se nemůže dopouštět v našem právním systému žádného přestupku a policie zásadně nemá právo na pokyn hygienické stanice odebrat dítě a někam jej přesouvat.

Redakce se s podobným vyvlékáním policejních mluvčí z odpovědí na obecné dotazy nesetkává. Proto jsme policistku upozornili, že jsme přeci žádné osobní informace vůbec neposkytli – v dotazech jsme vůbec neuváděli žádná jména, rodiče ani dítěte, a ani třídu žáka! Tedy není možné se na něco takového vymlouvat, a neodpovědět vůbec, a to ani v nejobecnější rovině.

Trestní oznámení jako jediná cesta k odpovědím?

„Pokud matka 11letého dítěte cítí, že se vůči ní děje ze strany kohokoliv nějaké protiprávní jednání, ať podá oznámení na policii a my se jím budeme zabývat,“ bylo jediné konkrétní, co komisařka Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Zuzana Týřová sdělila i po opakování dotazů. Tedy věc, která je všeobecně známá – každý občan má právo podat trestní oznámení.

Je zarážející, že policie nechá bez odezvy skutečnost, že úřední osoba ve vysoké řídící funkci předkládá hrozbu fyzické akce ze strany policistů, a tito s tím možná ani nejsou srozuměni. Redakce považovala za nutné zjistit od policie, zda o tomto zaštiťování ví, je s ní ztotožněna a zda toto veřejnosti tedy potvrdí jako oprávněnou argumentaci dané ředitelky, nebo naopak vyvrátí. Bez reakce.

Jeden náš dotaz směřoval k tomu, zda je ředitelka hygieny oprávněna vyžadovat po řediteli školy osobní údaje o (zdravém) žákovi, navíc s tvrzením, že je hodlá předat policii. Na toto komisařka rovněž odmítla odpovědět.

Dále jsme chtěli potvrdit, zda má Policie ČR pravomoc předvést nezletilého (mladšího 15ti let) k vyšetření, potažmo k testování na nemoc. (Podle ředitelky KHS může být prý policie poslána dokonce na dítě, které - dle pokynu svého rodiče - odmítá nosit roušku.)

Poslední obecný dotaz směřoval ke zjištění, jakého druhu by hypoteticky mohl být trestný čin, pokud veškeré výše popsané jednání a zneužití jména policie je ze strany úřední osoby neoprávněné. Zda se šířením lživé zprávy, hrozby o předvedení dítěte policií, může dopouštět zastrašování, vyhrožování, šíření poplašné zprávy, podvodu či útisku, nebo je naopak zcela vyloučeno, že by tímto směrem policie ubírala své případné vyšetřování.

Na nic z toho nechtěla karlovarská policie odpovědět. Dokonce jsme neobdrželi ani obecný odkaz na právní normu, paragraf, který by se týkal zákonných možností předvedení osob a podobně.

Jedinou možností, jak se odpovědí dopátrat, je běžné podání trestního oznámení. Tím sice jako novináři nedostaneme požadované odpovědi, ale policie bude nucena prakticky zjistit, zda nedošlo k některému ze zmíněných, nebo i jiných, trestných činů. Mezi ně mimo jiné může spadat například i trestný čin Zneužití pravomoci úřední osoby: pokud osoba překročí své pravomoci a zneužije u toho bezbrannosti, tísně nebo nezkušenosti druhé osoby, může být potrestána odnětím svobody dokonce na tři až deset let, přičemž trestná je už příprava činu, nikoli až jeho provedení.

Je zvláštní, že i mluvčí hygieny Zajíčková nakonec písemně uznala, že represivní opatření mohou být směřována zásadně jen vůči svéprávným osobám (starším 18ti let). „Za určitých podmínek lze předvést i mladistvého (tj. osobu ve věku mezi 15ti až 18ti lety věku), ale v zásadě ne mladší osoby, kterou může být například žák základní školy,“ konstatovala v reakci na naše upozornění, že ředitelka „motivuje“ ředitele školy i rodiče dítěte informací o policejním předvedením dítěte k odběrovému místu.

Hrozí matce postih?

Odmítnutí vyšetření může být posuzováno jako přestupek podle § 92n odst. 1, písm. b. zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jak ale sama mluvčí hygieny dodala, záleží vždy na konkrétním případu, zejména na tom, zda byla povinnost podrobit se vyšetření stanovena v nějakém mimořádném opatření.

Připomínáme, že matka neodmítla jakékoli testování, pouze si nepřeje stěr z nosohltanu. Proč na něm je bazírováno, a nemůže dojít k testování pomocí krve nebo stěru z jiných relevantních míst dýchacích cest, komentovala mluvčí hygieny pouze obecným sdělením: „Způsob testování je stanoven Mimořádným opatřením MZ ČR.“

Pokud se do mimořádného opatření tedy podíváme, je náš dotaz na místě, neboť tam se uvádí: „Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., poskytovatelům zdravotních služeb a osobám provozujícím laboratoře, kteří vyplňují a odesílají elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS na kontrolní vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby v žádance uvedli metodu vyšetření (např. PCR nebo RAPID test).“

V části o ukončování karantény se hovoří o provedení RT-PCR testu. Ten je možné provést z pacientovy dýchací soustavy, například i z vykašlaného sputa. Výhradně o nosohltanu se hovoří u zdravotnických pracovníků a pracovníků sociálních služeb, kteří byli v rizikovém kontaktu.

Zákonný zástupce tedy chce naplnit opatření, s využitím jakékoli povolené metody a místa stěru kromě nosohltanu, avšak je mu za to vyhrožováno policejní asistencí, potažmo předvedením nezletilého dítěte ke stěru proti jeho vůli a vůli odpovědného rodiče.

Nemůžu toho nechat…

„Je pravda, že nejraději bych se na to fakt vyprdla. Ale nemůžu. Vnímám to jako omezování práv a svobod. Zřejmě asi jen tak něco nezmůžu. Ale aspoň mohu jít příkladem a dodat odvahu ostatním. Oni všichni nadávají, ale pak se bojí jakkoliv ohradit. A pak to tady vypadá tak, jak to vypadá,“ zdůvodnila ještě svůj postoj matka Michaela a poté doplnila:

„Dodávají mi sílu lidi, co mi fandí. Píšou zprávy. Hned se člověk cítí trochu silnější. I když vím, že jsem mezi mlýnskými koly.“

V žádném případě, ani po naší komunikaci s mluvčí hygienické stanice, není na místě uvažovat o odebrání dítěte od rodičů, ať již za účelem testování na vir či podobně. K tomu nemá pravomoc ani policie. O odebrání dítěte rodičům, či obdobným opatřením je rozhodováno jedině soudem (příslušným dle místa bydliště dítěte), a to na návrh orgánu ochrany dětí a v tzv. nesporném řízení podle zákona o zvláštních řízeních soudních. A to jedině v situaci, kdy by byl bezprostředně ohrožen jejich vývoj,“ odpověděla Zajíčková.

Přesto hygiena stále používá v argumentaci termín možné „součinnosti policie“. Na náš dotaz, co si tedy máme představit přesně pod tím, že vůči matce nebo dítěti hygienici využijí součinnosti s policií, už nám ani po několika dnech odpověď nepřišla.

Třešničkou na dortu je skutečnost, že někdy ani dětem, které o testování zájem mají, nechce jejich praktický lékař napsat žádanku na test. „Vznikají pak otázky, jestli mohou po karanténě, ale bez testu, jít do školy,“ potvrdil takovou situaci ředitel Kopárek. Hygienická stanice na to poradila, aby odkázal rodiče, u kterých lékaři odmítají provést odběr, ať informují Krajský úřad Karlovarského kraje: „Opakovaně upozorňujeme na nespolupráci praktických lékařů.“

0110obrazek2

O zastrašování hygienou, na popud Michaely Arabi, mluví i další rodiče. Nejde zjevně pouze o doménu Karlovarského kraje. Z komunikace ve skupině Rodiče proti rouškám

Podle ředitele jsou mnohem závažnější témata, která je potřeba řešit. „Podstatně konstruktivnější téma, i když ne s tak poutavým titulkem, je prodlužování termínů testů, chybění ve škole žáků čekajících na výsledky, bezmoc učitelů, když mají ve třídě půlku žáků a druhá je na obrazovce notebooku, problémy s rodiči, kteří Covid zneužívají k omlouvání svého pochybného přístupu ke vzdělání svých dětí…“ vyjmenoval na závěr Jiří Kopárek.

Co stále není jasné, je otázka, jak dlouho může zůstávat doma dítě, které škola nechce přijmout do vyučování, protože nepřineslo negativní test na Covid-19. Jasná legislativa zjevně neexistuje, hrozby udáváním na sociálně-právní odbor skončí nejspíše bez odezev, protože za zdravotní stav dítěte odpovídá rodič, tedy nic neporušuje, pokud se snaží dítě chránit i jej chce posílat do školy.

 

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru