Primář Marek Broul z ústecké nemocnice byl zvolen předsedou České společnosti pro sexuální medicínu
MUDr. Marek Broul. Foto: Krajská zdravotní
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM, se stal předsedou České společnosti pro sexuální medicínu (ČSSM). Primář Sexuologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (KZ MNUL), byl zvolen do čela odborné společnosti, která vznikla v roce 2005 a je součástí European society of Sexual Medicine. Jejím cílem a předmětem činnosti je mezioborová spolupráce medicínských a vědeckých oborů, týkajících se sexuálních a reprodukčních funkcí.

„Blahopřeji panu primáři Broulovi ke zvolení do funkce předsedy odborné společnosti a přeji mu hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, že díky jeho erudici a neúnavné snaze o popularizaci tohoto lékařského oboru to bude také k prospěchu pacientů Krajské zdravotní,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Chci se z pozice předsedy České společnosti pro sexuální medicínu pokusit o zlepšení vzdělávání, vědeckého výzkumu, komunikace s veřejností a spolupráce s dalšími odbornými organizacemi. Také budu usilovat o rozšiřování znalostí o sexuální medicíně mezi lékaři, zdravotnickými pracovníky a veřejností. Naší snahou je šířit prevenci a osvětu v oblasti sexuálního zdraví, s cílem zvýšit povědomí o sexuálních nemocech, bezpečném sexu, antikoncepci a dalších aspektech sexuálního zdraví. Proto má ČSSM za cíl aktivně se angažovat ve veřejné diskuzi o sexuálním zdraví a boji proti stigmatizaci a diskriminaci,“ uvedl v souvislosti se svým zvolením do předsednické funkceMUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM.

MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a hned po ukončení studia se vrátil do rodného kraje. Začínal na Chirurgickém oddělení Nemocnice Teplice a po dvou letech nastoupil na chirurgickou kliniku v Ústí nad Labem. Po složení atestace z chirurgie ho uchvátila urologie a změnil obor. Jako svou specializaci si vybral andrologii, tedy obor, jehož název je odvozen od řeckého „andros“ = muž. Zabývá se fyziologií a patologií mužských reprodukčních funkcí, diagnostikou a terapií poruch mužské plodnosti. Nástavbová atestace ze sexuální medicíny pak byla logickým pokračováním v oboru. V tomto oboru získal i evropskou atestaci Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine. Pracoval jako zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Od 1. září 2022 byl jmenován primářem Sexuologického oddělení MNUL. Od 1. dubna 2023 pracuje na Urologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. –Nemocnice Litoměřice, o.z.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru