Ústí nad Labem - Delegace ze Srbského Jižního Banátu zavítala v minulém týdnu do Ústeckého kraje, se kterým má tato oblast navázány družební vztahy, a to za účelem získání znalostí a zkušeností s využíváním Evropských dotačních fondů v oblasti zdravotnictví a sociální péče. V té souvislosti delegace Srbů navštívila také Krajskou zdravotní, a. s., a prohlédla si vybraná pracoviště ústecké Masarykovy nemocnice, vybavená s přispěním evropských peněz.

Prohlídka Školicího centra robotické chirurgie. Zdroj: www.kzcr.eu

Návštěva se uskutečnila za účasti zástupců Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek Krajské zdravotní, a. s., resp. zástupců Střediska evropských projektů. Právě s projekty, které byly spolufinancovány z tzv. evropských fondů a které společnost Krajská zdravotní, a. s., realizovala od roku 2006, seznámila šestici kolegů ze Srbska prostřednictvím prezentace Mgr. Jitka Salačová. Spolu s tím byly představeny i projekty, které v současné době společnost připravuje pro další období.

Součástí návštěvy byla prohlídka Kardiologické kliniky Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kde se členům delegace věnoval přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph. D., FESC, FSCAI, který je provedl prostorami kliniky a ukázal přístroje, které Krajská zdravotní, a. s., získala díky spolufinancování z Evropských fondů.

Pro členy delegace byla dále připravena prezentace robotického systému da Vinci Xi, včetně ukázky použití v praxi prostřednictvím cvičného programu. Přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph. D., předvedl, jak robot pracuje, a popsal, k jakým výkonům je využíván a seznámil je také s činností certifikovaného školícího centra robotické chirurgie. Dále delegace navštívila také novorozenecké oddělení, kterým ji provedl MUDr. Ing. Martin Pánek. Závěrem, na přání členů delegace, proběhla prohlídka heliportu nad ústeckým Emergency.

Návštěva ze Srbského Jižního Banátu byla další z řady předchozích, kdy se srbští lékaři a zástupci zdravotnického managementu seznamovali s činností nemocnic Krajské zdravotní, a. s., nebo v těchto nemocnicích pobývali na odborných výukových stážích. Krajská zdravotní, a. s., také v minulosti pomáhala konkrétním nemocnicím ze Srbského Jižního Banátu v době po rozsáhlých povodních, když například darovala nepotřebnou přístrojovou techniku a další zdravotnické vybavení.

Ústecký kraj již několik let spolupracuje s regionem Jihobanátského okruhu – městy Vršac, Bela Crkva, Pančevo v rámci projektů rozvojové spolupráce. Rok 2016 je ve znamení projektu „Příprava projektových manažerů na fondy EU a udržování tradičních prvků české a srbské kultury". Cílem projektu je zvýšit odborné dovednosti projektových manažerů v oblasti fondů EU; vydat kuchařku tradičních českých a srbských pokrmů včetně podpory zájmu srbské strany připomenout si a obohatit se o prvky tradiční české gastronomie a naopak, a vzájemně prezentovat tradiční jídla a představit kulturní zvyky. Dalším cílem aktuálně probíhajícího projektu je podpora navázání kontaktů mezi středními školami a podpora udržení českého jazyka, kdy se krajané České besedy Vršac a z dalších krajanských spolků dostanou do kontaktu s živým českým jazykem. Finančně projekt opět podpořila Česká rozvojová agentura a Ústecký kraj. Jednou z partnerských institucí podílejících se na projektu je Vzdělávací institut Krajské zdravotní (VIKZ) Krajské zdravotní, a. s.

Představitelé srbské delegace si vyzkoušeli tréninkový trenažér robotického systému da Vinci Xi. Zdroj: www.kzcr.eu

Prohlídka Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Zdroj: www.kzcr.eu

 

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru