Pondělí 27. září 2021
Svátek má Jonáš

Ústecký kraj - Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji v červnu 2021 meziměsíčně poklesl o 0,20 p. b. a dosáhl hodnoty 5,58 %. Nezaměstnanost mužů poklesla o 0,22 p. b. na hodnotu 5,03 %, nezaměstnanost žen poklesla o 0,18 p. b. na 6,17 %. Pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nezaměstnanost v kraji je nejvyšší v ČR.

K 30. 6. 2021 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,58 %, meziměsíčně došlo k poklesu o 0,20 procentního bodu (p. b.). Oproti červnu loňského roku byla nezaměstnanost v červnu letošního roku vyšší o 0,38 p. b., v porovnání s letošním lednem byla nižší o 0,21 p. b. Nezaměstnanost poklesla jak u mužů, tak i u žen. U mužů byl zaznamenán pokles o 0,22 p. b. na hodnotu 5,03 %, u žen nezaměstnanost poklesla o 0,18 p. b. na hodnotu 6,17 %. Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

 1650569889 b1186

Z vnitroregionálního pohledu podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl ve všech okresech Ústeckého kraje. Největší pokles byl zaznamenán v okrese Děčín, a to o 0,43 p. b., k nejmenšímu poklesu došlo v okrese Louny (-0,05 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti ČR se většina okresů Ústeckého kraje pravidelně umísťuje na posledních příčkách. Výjimkou je okres Litoměřice, který v červnu dosáhl na 48. místo (ze 77. pozic). Ostatní okresy se umístily na 63. místě a dále. Nejhůře se umístil okres Most, který je se svou nezaměstnaností 7,31 % druhým nejhorším okresem v ČR. V červnu nezaměstnanost poklesla ve všech okresech ČR. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Pelhřimov (1,58 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (8,99 %). Nejvýraznější pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v okrese Jeseník (-1,05 p. b.), nejmenší pokles zaznamenali v okrese Rokycany (-0,04 p. b.).

Meziměsíčně nezaměstnanost poklesla ve všech krajích, nejvíce v Karlovarském kraji (-0,45 p. b.), nejméně nezaměstnanost poklesla v hl. městě Praze (-0,11 p. b.). V rámci mezikrajského srovnání byla nejvyšší nezaměstnanost dosažena v Ústeckém kraji (5,58 %). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo opět v Pardubickém kraji (2,37 %), kde bylo rovněž dosaženo nejnižší nezaměstnanosti mužů i žen, a to 2,06 resp. 2,69 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (6,17 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (5,48 %).

K 30. červnu 2021 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 31 099 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 29 132 (93,7 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 952 osob. Pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce počet uchazečů poklesl v okrese Děčín, a to o 349 osob, nejméně v okrese Louny (-5 osob). Na úřadech práce bylo v kraji v červnu nově zaregistrováno celkem 3 052 osob (proti květnu se tento počet zvýšil o 5 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 004 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v červnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55–59 let (3 984 osob, tj. 12,8 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45–49 let (3 508 osob, tj. 11,3 %), na pomyslné třetí příčce se umístily osoby ve věku 40–44 let (3 409 osob, tj. 11,0 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 421 osob ve věku 65 a více let (1,4 %). Průměrný věk nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl o 0,2 na hodnotu 42,1 roku. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (33,9 %, resp. 27,7 %). Mezi nezaměstnanými byla i téměř dvě procenta osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v průběhu měsíce června poklesl na 15 639 (tj. o 787 míst méně než tomu bylo na konci května); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,99 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,86 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okresech Most a Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 4,88 resp. 4,87 uchazečů.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-usti.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací